Folketrygd – viktig med overveielser før du pensjonerer deg

Overveier du en pensjonsordning som supplement til din folketrygd? Multifinans er ekspert på folketrygd og kan tilby rådgivning og andre produkter dersom du ønsker et supplement til din folketrygd. Den norske folketrygd er blant verdens beste, men likevel er det nødvendig å overveie den økonomiske fremtiden nøye – innen du går på pensjon. Dagens folketrygd ble etablert tilbake i 1967 hvor situasjonen var annerledes enn i dag.

Folketrygd – garder deg mot lavere folketrygd

Reformeringen av dagens folketrygd er satt i gang som konsekvens av økte kostnader med støttesystemet. Dagens folketrygd gir rett til alderpensjon og ytelser ved uførhet og sykdom, men utgjør bare et nødvendig minimum for en fornuftig levestandard. Dersom du ønsker å supplere din folketrygd bør du overveie en pensjonsordning. Multifinans er ekspert på folketrygd og pensjonsrådgivning

Folketrygd – Multifinans er en erfaren og anerkjent aktør på finansmarkedet

Multifinans er en erfaren og anerkjent aktør innen lånefinansiering, forsikringsrådgivning, pensjonssparing og kapitalplassering. Derfor kan vi tilby gunstige løsninger innen pensjon og folketrygd. Multifinans er i dag samarbeidspartner med Hedmark Assuranse AS. Dette gir våre kunder tilgang til Invento Finansrådgivning sine investeringstjenester og produkter. Har du spørsmål vedrørende folketrygd og våre tjenester innen pensjon er det bare å ta kontakt. Velkommen hos Multifinans.
 

Multifinans | Prioritet Norge AS - All rights Reserved © 2014